Blog

Zatrudnianie cudzoziemców na nowych zasadach

5 Marzec 2018 | Dla pracodawców

Nowe wzory dokumentów i wniosków, opłaty oraz dziewięciomiesięczne zezwolenia na pracę sezonową to tylko niektóre zmiany w przepisach prawa pracy dotyczących zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Nowe przepisy obowiązują już od początku 2018 roku.

Braki kadrowe to od kilku lat w Polsce problem, który dotyczy w szczególności pracowników fizycznych oraz sezonowych. Nic dziwnego, że coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na zatrudnienie pracowników za wschodniej granicy. Nowelizacja prawa pracy, która obowiązuje od stycznia 2018 roku, ma ułatwić przedsiębiorcom tę możliwość. Zmiana przepisów jest podyktowana także koniecznością ich dostosowania do prawa obowiązującego na terenie UE oraz potrzebą uszczelnienia przepisów związanych z pracą cudzoziemców na terenie Polski.
Nowy typ zezwoleń na pracę – zezwolenie na pracę sezonową (typ S) – to największe udogodnienie dla pracodawców, które wprowadzają nowe regulacje. Mogą się o nie ubiegać obywatele wszystkich państw trzecich. Zezwolenie to wydawane jest przez starostów na okres dziewięciu miesięcy w danym roku kalendarzowym (do tej pory cudzoziemcy przy pracach sezonowych byli zatrudniani maksymalnie na sześć miesięcy). Warto jednak zdać sobie sprawę, że zezwolenie na pracę sezonową, dotyczy tylko wybranych branż z sektora rolnictwa, ogrodnictwa, gastronomii oraz turystyki. Aby uzyskać zezwolenie na pracę sezonową, pracodawca będzie musiał spełnić kilka warunków, m.in. zaoferować cudzoziemcowi wynagrodzenie na takim poziomie, jak otrzymują inni pracownicy na podobnych stanowiskach oraz przeprowadzić test lokalnego rynku pracy, aby udowodnić, że znalezienie pracowników wśród osób bezrobotnych jest niemożliwe.
W przypadku obywateli Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji ustawa przewiduje pewne ułatwienia, np. tzw. test rynku pracy nie jest konieczny, a w określonej przepisami sytuacji zezwolenie na pracę sezonową może być wydane na trzy kolejne lata (maksymalnie 9 miesięcy w roku). Ponadto obywatele tych państw w trakcie ważności zezwolenia na pracę sezonową mogą wykonywać przez maksymalnie 30 dni inny rodzaj pracy niesezonowej.
Pracodawcy, jak do tej pory, mogą zatrudnić do prac krótkoterminowych oraz innych niż prace sezonowane na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  obywateli Ukrainy, Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii oraz Rosji. Praca na podstawie oświadczenia wpisywanego do ewidencji przez starostę będzie mogła być wykonywana przez 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Procedurą rejestracji oświadczeń niezmiennie zajmuje się urząd pracy (PUP).
Nowe regulacje to dla pracodawców nowe zadania i sporo papierkowej pracy. Po pierwsze  procedura wydawania zezwoleń na pracę sezonową jest dwuetapowa: pracodawca najpierw składa wniosek do starosty, który jest wpisywany do ewidencji. Wpisanie dokumentu do ewidencji powinno odbyć się w ciągu 7 dni roboczych, w przypadku konieczności składania wyjaśnień procedura ta może potrwać nawet 30 dni (w określonych przypadkach pracodawca może się również spotkać z odmową). Dopiero gdy cudzoziemiec przyjedzie do Polski wydawane jest zezwolenie na pracę.
Ponadto na pracodawcy ciąży obowiązek poinformowania urzędu pracy o przyjeździe pracownika do Polski, jego adresie zamieszkania, rozpoczęciu pracy przez obcokrajowca lub poinformowanie, że tego nie zrobił.
Warto pamiętać również o tym, że za rejestrację wniosku o zezwolenia na pracę sezonową, jak i oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, trzeba będzie jednorazowo zapłacić – 30 zł (do tej pory oświadczenia składane były bezpłatnie).
Na razie przedsiębiorcy, zainteresowani zatrudnieniem obcokrajowców, są pełni obaw. Szczególnie firmy, które nie mają wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, mogą zgubić się w gąszczu nowych przepisów i wydłużających się procedur. W takich wypadkach warto zwrócić się o pomoc do ekspertów z LAXO Work, którzy pomogą zarówno w rekrutacji pracowników, jak i przygotowaniu wszelkich formalności związanych z legalną pracą obcokrajowców w Polsce.

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.