• Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LAXO Work Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu mojego numeru telefonu w celu nawiązania kontaktu marketingowego i przedstawienia mi ofert pracy oraz umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez LAXO Work Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu mojego adresu email w celu nawiązania kontaktu marketingowego i przedstawienia mi ofert pracy oraz umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od LAXO Work Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu handlowych informacji marketingowych (newsletteru) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (e-mail).

 

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych

  1. INFORMACJE OGÓLNE, ADMINISTRATOR I DANE KONTAKTOWE

Twoimi danymi osobowymi administruje Administrator, którym jest spółka LAXO Work Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem ul. Droga Dębińska 3A, 61-555 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000534542, posiadająca numer NIP 7822577060. Możesz skontaktować się z nami (i) pisząc na adres siedziby Administratora, (ii) kontaktując się na adres mailowy ado@laxo.pl, (iii) dzwoniąc pod numer telefonu +48 61 666 4759.

Niniejsza Informacja przekazywana jest na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”) w związku z przetwarzaniem danych osobowych za pośrednictwem witryny pod adresem domenowym https://laxowork.pl. Zakres przetwarzanych danych to imię, nazwisko, numer telefonu oraz (w razie jego podania) adres email.

  1. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNE

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu nawiązania z Tobą kontaktu i przedstawienia Ci ofert pracy i umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu oraz (w przypadku jego podania) adres email. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).W przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo do jej wycofania w każdym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ LUB POWIERZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie Twoich danych osobowych może zostać powierzone podmiotom współpracującym z nami, które – z różnych przyczyn – mogą być zaangażowane w obsługę funkcjonowania witryny https://laxowork.pl/ (np. firmy informatyczne, firmy świadczące usługi hostingowe). W przypadku takiego powierzenia dane przekazywane są na podstawie odrębnej umowy o powierzenie danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe. Powierzenie Twoich danych osobowych do przetwarzania oznacza, że podmioty, którym powierzymy dane będą mogły je przetwarzać wyłącznie w celach przez nas określonych i w sposób przez nas określony. Podmioty te nie będą mogły wykorzystywać Twoich danych osobowych do własnych celów niezwiązanych z naszą współpracą. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, ani do Państw trzecich. Twoje dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

  1. JAKIE MASZ PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda również prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W każdym przypadku masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest na dzień przekazania niniejszej informacji jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania się z Administratorem celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

  1. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane zgromadzone za pośrednictwem witryny https://laxowork.pl/ będą przechowywane do czasu zakończenia działalności Administratora lub do czasu wycofania Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

 

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.